Hersey és Blanchard elmélete szerint nincs legjobb vezetési stílus. Akkor hatékony a vezetés, ha minden szempontból megfelel annak a szituációnak, amelyben alkalmazni kell.

Ha egy koordináta-rendszerben ábrázoljuk a vezetési stílusokat úgy, hogy a függőleges tengelyen a vezető feladatorientáltságának mértékét, a vízszintes tengelyen a vezető és a beosztottak kapcsolatorientáltságának mértékét tüntetjük fel, akkor megkapjuk az alapvető vezetői stílusokat.

Irányító stílus (I.mező)

Nagymértékű feladatorientáltság, gyenge kapcsolatigény jellemzi. A vezető szerepe meghatározó. Előírja a feladatokat, biztosítja a feltételeket, majd közli a beosztottakkal az utasításait. Szoros és rendszeres ellenőrzést alkalmaz.

Bevonó stílus  (II. mező)
Nagymértékű feladatorientáltság, erős munkatársi kapcsolatok jellemzik.

A bevonó viselkedésmód a kölcsönhatásra koncentrál, mivel a vezető-beosztott viszony két cél köré csoportosul: a feladat elvégzése és a feladat-megoldó képesség, valamint az elkötelezettség kifejlesztése köré.

Megbízó stílus  (III. mező)
Kismértékű feladatorientáltság és gyenge kapcsolatorientáció jellemzi.

Ennek a megközelítésmódnak az a lényege, hogy a vezető megbízza a megfelelő beosztottat a feladattal, majd hagyja, hogy azt saját maga megoldja.

A megbízó stílus alkalmazásakor nagyon kevés a napi érintkezés. A vezető és a beosztott közötti minden kapcsolat tényszerű és feladatcentrikus síkon mozog.

Bátorító stílus (IV. mező)

Kismértékű feladatorientáltság és erős kapcsolatorientáció jellemzi.

A bátorító stílus elsődleges célja az, hogy a beosztottak önbizalma növekedjen, és képesek legyenek egy bizonyos feladat kiváló és független megoldására.

Ezt a célt a vezető úgy érheti el, hogy elismeri a beosztott eredményeit, hagyja, hogy döntést hozhasson, problémát oldhasson meg a kijelölt feladattal kapcsolatban.

A bátorító stílus szükségessé teszi a meghallgatás és a kétirányú kommunikáció képességének meglétét.

Természetesen a négy alapvető vezetési stílusnak számtalan átmeneti megoldásmódja van. Ha a vezetési munkában a megfelelő arányokat és mértékeket alkalmazzuk, akkor az eredmény és a beosztottak megelége-dettsége egyaránt optimális lehet.