cooperation2A kooperatív vezetési felfogás vezérszavai:

  • követelés,
  • támogatás,
  • visszacsatolás.

E vezetési stílus a dolgozó embert aktív, cselekvőkész és felelősséget is vállalni képes személyiségnek mutatja. A meghatározott célokhoz kapcsolt követelmények lehetővé teszik, hogy a teljesítmények létrehozása során megfelelő képességeket és készségeket felmutató munkatársak valóban a közös cél irányában cselekedjenek.

A hosszú távú vezetési stratégiák megvalósítása során azonban a teljesít-ményekkel ellentétes hatások jelentkeztek. Bebizonyosodott, hogy a csupán anyagi ösztönzés helyett mindinkább az ésszerű vállalati és tevékenységi célkitűzéseknek lehet létjogosultságuk.

Ide tartozik a támogatás szükségessége is, amely a dolgozók teljesítőképességének hasznosítását segíti elő, és a következőket jelenti: tájékoztatás, eligazítás, továbbképzés, a hatáskörök megosztása, új és a korábbiaknál „igényesebb” feladatok meghatározása stb. Lényeges a visszacsatolás is, amely közvetlenül az eredmények visszajelzését, vagyis a két-, ill. többirányú információáramoltatás megvalósítását fejezi ki, de a valóságban ennél sokkal többet is jelent a dolgozó és a vezető számára (ti. a kapcsolatok folyamatos fenntartását, a teljesítményekre vonatkozó tárgyila-gos ismeretek megszerzését, a szükséges módosítások lehetőségét stb. is).