A vezetés szemszögéből három nagy korszakra lehet felosztani azokat a változásokat, amelyek gyökeres fordulatot, ill. a korábbiaktól eltérő vezetési jellegzetességeket eredményeztek.

Ezek a következők:

  • A feudális (tekintélyelvű) vezetési szemléletet és magatartást kifejező felfogás.
  • A kooperatív (együttműködő) vezetési felfogás.
  • A jelenkori vezetési felfogás.