feudalis_vezetesA feudális vezetési felfogás vezérszavai:

  • parancs,
  • ellenőrzés,
  • módosítás.

Ezek a vezetési stílusjegyek, ill. magatartásformák a korabeli katonai hagyományokra vezethetők vissza. A feudális vezetési felfogás főbb jellemzői a parancs kötelező tiszteletben tartásához kapcsolódnak, és a gyakorlatban olyan megnyilvánulásokat eredményeznek, mint pl. a besorolás, az alá- és fölérendeltségi viszonyok, a rendkívül szigorú vezetés, ill. bánásmód, a csekély mértékű, de egyértelműen meghatározott mozgás-szabadság.

Ez a vezetési stílus olyan torz emberképet alakít ki, amelyben a dolgozó mint valamiféle – mások kénye-kedve szerint mozgatott – sakkfigura jelenik meg. Az önkényesen mozgatott és befolyásolt (manipulált) tömegben elhelyezkedő dolgozónak nincs ítélőképessége, csak utasításokat teljesíthet. Az érdekeltség, a felelősség és a hatáskör hiánya természetesen nem is ösztönözheti az öntevékenység kibontakozását.

Napjainkban az ilyen – jobbára korlátozásokat jelentő – vezetési mód-szereket elsősorban ún. szükségállapotban (pl. gazdasági válság idején, a rendkívüli, ill. igen jelentős intézkedések gyors megvalósítása érdekében) alkalmazzák.