A vállalatoknak, vállalkozásoknak a környezeti változásokhoz történő alkalmazkodás során a vezetési tevékenységet egységes folyamatként kell értelmezni, és a vezetési szervezet – a rész és az egész komplex egységére épülő – rendszerszemléletű fejlesztést és működtetést igényel. Az elméleti és gyakorlati kutatásokban széles körben hasznosítható eredmények és tapasztalatok halmozódtak fel a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztésének lehetőségeivel kapcsolatban.

A vezetés tökéletessége, illetve megfelelő alkalmazása döntően befolyásol-hatja a vállalat, vállalkozás alkalmazkodóképességét.

Ahhoz, hogy a folyamatosan változó feltételek közepette is lehetőleg tökéletesen működjön egy vállalat, vállalkozás vezetése, elsősorban tisztáz-ni kell a vezetők számára megoldandó kérdéseket, feladatokat.

A vezetők tevékenységük során mindig az adott szakterületen alkalmazható speciális eljárásokkal dolgoznak a változó környezetben, az adott anyagi eszközök és adott működési szabadság mellett.

A vállalkozások, vállalatok működésének sikerre vitele nagymértékben attól függ, hogy a menedzser mennyire sajátította el az alkotó vezetés művészetét. Ez a művészet nem korlátozódik egyik vagy másik vezetői funkció megjavítására; lényege éppen bizonyos „magasabb rendű” funkció sikeres megvalósítása, az elemek integrált együttesének létrehozása, amely az irányított együttes és az egész intézmény eredményes működését képes megvalósítani. Ez a „szuperfunkció” a menedzser alkotó leleményességé-nek fő terepe és próbaköve.