A vállalkozások létrejötte, a vállalatok kialakulása a társadalmi munkamegosztás és együttműködés (kooperáció) kifejlődéséhez kapcsolódik. Ez a vállalati vezetők számára elsőrendű feladattá tette a vállalkozások sikerességét és minden ehhez kapcsolódó tevékenységet, azaz a menedzselést.

A hatékony társasági formák kialakulása (pl. kft.-k, részvénytársaságok stb.) magukkal hozták a tulajdon és a menedzser típusú vezetés, a menedzselés szétválását, és a viszonylag önálló vezetői réteg, a menedzsment ki-alakulását.

A menedzselési (vezetési) módszer magában foglalja a cél kitűzésétől a feladat megvalósításán át a visszatekintő értékelésig a menedzselés különböző fázisaiban alkalmazott eljárásokat, technikákat, a választott vezetői stílusváltozatokat egyaránt.

Az így értelmezett menedzserélési módszerek típusai egyrészt a vezetés alapkoncepciójából, másrészt a vezető személyéből származtathatók. A menedzselés módszere az az összetett eljárás, ahogyan a menedzser a munkáját végzi, és megmutatja, hogy ő a vezetői tevékenység mely részét emeli ki jobban, ill. a különféle eszközök és az emberekre való ráhatási lehetőségek közül melyeket tekint fontosabbnak, melyeket részesít előnyben.

A megfelelő vezetési módszer kiválasztásánál figyelembe kell venni a vezető, a beosztottak, a feladat és környezet jellemzőit, hogy a szituációhoz leginkább illeszkedő megoldást lehessen választani. Ami fontos a menedzsment számára: a környezet folyamatos figyelése, ismerete, és a tudomány, a technika, az emberek változásával együtt az új, kialakuló eljárások, módszerek alkalmazása.

Ezek elsősorban a menedzser különböző, de egy időben gyakorolandó szerepköreihez kapcsolódnak.