Vezetői stílus= vezetői szemlélet és magatartás
Szervezettervezés= a szervezeti struktúra előkészítése, megvalósítása a működéshez szükséges tevékenységi és magatartási szabályok megfogalmazásával együtt.
Szervezetfejlesztés= a dolgozó magatartásának a szervezet céljaival és a társadalom normáival való összehangolása.
Stratégiai döntés= a vállalat működésének főbb irányait megszabó, a célokat és eszközöket egymáshoz rendelő, hosszabb távú döntések.
Operatív döntés= a konkrét feladat végrehajtására irányuló döntés
Operációkutatás= a vállalati folyamatokat modellezi és jeleníti meg a matematika nyelvén áttekinthetően, leegyszerűsített formában.
Motiválás=olyan vállalati ösztönző-rendszer kialakítása, amely azon az elven alapul, hogy az emberek cselekedeteit az érdekeik vezérlik.
Ösztönzés=a munkaadói, illetve a munkavállalói érdekek érvényesítésének eszköze.
Konfliktus= feszültséghelyzet, amelyben személyek vagy csoportok különböző célok és értékek megvalósítására törekszenek.
Controlling=a célba vezető út célratartásának, az ütemterv betartásának és a felmerülő akadályok időben történő felismerésének eszköze.
Változtatás-menedzsment=a vállalatnak a környezeti változásokhoz való alkalmazkodó képességét biztosítani hivatott, stratégiai gondolkodást igénylő vezetői tevékenység.