A változás-változtatás menedzselésében, a szervezetfejlesztésben a személyes hatékonyság, mint kommunikáció jelenik meg. A vezérlő személyiség, miközben „mélyéig átvilágítja” és fejleszti önmagát (belső marketing) tudatosan tervezi meg és koordinálja kifelé való hatását (külső marketing).

Különösen fontos a vezető személyisége a menedzservezetési struktúrában. A menedzservezetés minden helyzetben a leghatékonyabb módon eléri a szervezeti célokat.

A változtatásmenedzselésben – akárcsak a menedzservezetés egyéb területén – a vezetői munkában nem kizárólag a tudás, a képesség a meg-határozó. Legalább ennyire befolyásolja a hatékonyságot az irányító személyisége.

A szakírók megegyeznek abban, hogy eltérően sikeres a „teljesítő” és a „versengő” – típus, illetve másképpen a személyiségstílus. A hovatartozás alapján a menedzservezetők négy csoportba sorolhatók.

Ezek:

  1. Akiket más (például hobby) érdekel.
  2. Akik a jó munka öröméért dolgoznak (őket a verseny kényszere meg-béníthatja).
  3. A „gladiátorok” (nekik az élet-halálharcban a győzelem a fontos, nem a teljesítmény).
  4. Akik győzni és teljesíteni akarnak.

Az az alapkérdés, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy minél több győzelemre és teljesítményre törekvő vezető (és beosztott) legyen, mivel ez a hatékony vezető attitűdje.

A sikert, a személyes és szervezeti hatékonyságot a vezető által vezérelt játszmák nagyban befolyásolják.

Vajon melyek az igazán nyerők?

Én nyerek – Te vesztesz! (autokrata)
Én vesztek – Te nyersz! (népszerűségre törekszik – engedékeny)
Én is vesztek – Te is vesztesz! (két énközpontú egyén esetén; ha nincs nyertes, nem is olyan rossz vesztesnek lenni)
Én nyerek! (mások törődjenek a maguk érdekével)
Én is nyerek! – Te is nyersz! (kölcsönös eredményekre törekvés)
Én is nyerek, te is nyersz – különben nincs üzlet!
Ez az utolsó attitűd hosszú távon a legeredményesebb. Azt azonban tudni kell, hogy ez nem vezetési technika. Tartós és igazi sikert csak jellem alapozhat meg, csak az integrált személyiség lehet igazán hatékony. Csak az, akinek természetévé (technikalitássá) válik az őszinteség, a kiválóságra  való törekvés, a minőség igénye, a fejlődéshez való hozzájárulás vágya, a fejlődésben való hit, a másokkal szembeni és mások megsegítéséért való küzdelem.

Így lesz a személyiség hatékony munkaeszközzé a változtatásmenedzse-lésben, s így jelenik meg a „környezetére sugarat bocsátó” belső rend.